Vlastnosti

Navrhnutý kompletný diagram pásového materiálu, vzácne využitie materiálu je veľmi vysoké a odpad je relatívne predajný.

features

Dve rôzne časti sa spoja, aby vytvorili súvislú formu

nadradenosť

Uložte sadu foriem

Uložiť stlačenie

Lepšie zlepšiť využitie materiálu

features2
features1

Obavy zákazníka: Doska má ochabnutý stav.
Riešenie: Vyrezali sme plech na meranie stavu ochabnutia. Podľa tejto situácie je potrebné pri návrhu formy zvýšiť plávajúcu výšku formy o 18 mm.

features3
features4

Čo sa týka prenosového nástroja, najmä s technológiou hlbokého ťahania je našou výhodou.
Počas procesu návrhu a simulácie sme okrem procesu simulácie tvárnenia k dispozícii aj na podporu vývoja systému uchopovača vrátane simulácie kolíznej krivky.

features6
features8
features9
features5
features7
features10
features11
features12

1. Analyzujte proces lisovania formy a analyzujte proces formovania 3D tvarovaných dielov pomocou 3D softvéru.
2. Vypočítajte rozťažnosť materiálu dielov produktu na vkladanie.
3. Uveďte kroky kontinuálnej matrice alebo počet technických razníc.
4. Vypočítajte dierovaciu silu veľkosti čela matrice.
5. Kontinuálna a automatická výroba je pre konvenčné lisovacie procesy náročná.